"Южноцентрално Държавно Предприятие" ДП - Смолян
ТП ДГС Родопи / Обект №: 2301
№ търг EТ03071
Първа дата 04.01.2023 08:00
Втора дата 05.01.2023 08:00
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества
Начална цена 209455.00 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 2301
Дървесен вид Бялбор, Смърч
Едра 858 куб.м.
Средна 104 куб.м.
Дребна 4 куб.м.
ОЗМ 359 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 1325.00 куб.м.
 
Документация към процедурата
Договор и приложения - 02.02.2023 14:14
Протокол - 04.01.2023 14:19
Заповед за определяне на купувач - 04.01.2023 14:19
Заповед за откриване - 15.12.2022 09:47
Документация - 15.12.2022 09:47
 
Резултати
На първо място "ПАЛИСАНДЪР" ООД, с предложена цена в размер на 406342.70 лева без ДДС.
На второ място ЕТ "АЛИ ИНДЖЕ", с предложена цена в размер на 404248.15 лева без ДДС.