"Южноцентрално Държавно Предприятие" ДП - Смолян
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2271 E
№ търг EТ02317
Първа дата 21.06.2022 09:00
Втора дата 22.06.2022 09:00
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества
Начална цена 19654.94 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 2271 E
Дървесен вид Бялбор, Черенбор
Едра 90.72 куб.м.
Средна 85.70 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 2.55 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 178.97 куб.м.
 
Документация към процедурата
Договор и приложения - 07.07.2022 15:01
Заповед - 21.06.2022 16:17
Заповед за определяне на купувач - 21.06.2022 16:17
Протокол - 21.06.2022 16:17
Документация - 03.06.2022 08:11
Заповед за откриване - 03.06.2022 08:11
 
Резултати
На първо място "КЕСТЕН-76" ЕООД, с предложена цена в размер на 19851.49 лева без ДДС.
На второ място "ТРАНС - ЛЕС 2021" ЕООД, с предложена цена в размер на 19851.49 лева без ДДС.