"Южноцентрално Държавно Предприятие" ДП - Смолян
ТП ДГС Батак / Обект №: 15-20
№ търг EТ00465
Първа дата 09.12.2019 12:00
Втора дата 10.12.2019 12:00
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества
Начална цена 30505.00 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 15-20
Дървесен вид Бялбор, Ела
Едра 237 куб.м.
Средна 6 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 48 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 291.00 куб.м.
 
Документация към процедурата
Заповед за откриване - 11.11.2019 14:05
Документация - 11.11.2019 14:05
Протокол - 09.12.2019 15:31
Заповед за определяне на купувач - 09.12.2019 15:31
Договор и приложения - 27.12.2019 09:14
Допълнитено споразумение - 01.10.2020 14:24
 
Резултати
На първо място "ИРИС 84" ЕООД, с предложена цена в размер на 36911.05 лева без ДДС.
На второ място "ВВС" ООД, с предложена цена в размер на 36606.00 лева без ДДС.