"Южноцентрално Държавно Предприятие" ДП - Смолян
ТП ДГС Момчилград / Обект №: 2311-1 МТ
№ търг EТ03687
Първа дата 23.06.2023 12:00
Втора дата 26.06.2023 12:00
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества
Начална цена 163772.00 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 2311-1 МТ
Дървесен вид Бялбор, Черенбор, Благун, Акация
Едра 42 куб.м.
Средна 1164 куб.м.
Дребна 220 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 524 куб.м.
Общо 1950.00 куб.м.
 
Документация към процедурата
Допълнитено споразумение - 15.02.2024 10:03
Допълнитено споразумение - 18.01.2024 14:57
Допълнитено споразумение - 04.01.2024 14:31
Допълнитено споразумение - 27.11.2023 13:14
Допълнитено споразумение - 04.10.2023 13:41
Договор и приложения - 11.07.2023 13:31
Заповед - 23.06.2023 14:53
Заповед за определяне на купувач - 23.06.2023 14:53
Протокол - 23.06.2023 14:53
Заповед за откриване - 02.06.2023 14:08
Документация - 02.06.2023 14:08
 
Резултати
На първо място "ДАВИДОВ ЕНЕРДЖИ" ЕООД, с предложена цена в размер на 163772.00 лева без ДДС.