"Южноцентрално Държавно Предприятие" ДП - Смолян
ТП ДГС Родопи / Обект №: 2312
№ търг EТ03077
Първа дата 05.01.2023 13:30
Втора дата 06.01.2023 13:30
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества
Начална цена 96240.00 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 2312
Дървесен вид Бялбор, Смърч
Едра 226 куб.м.
Средна 147 куб.м.
Дребна 8 куб.м.
ОЗМ 308 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 689.00 куб.м.
 
Документация към процедурата
Договор и приложения - 26.01.2023 11:49
Заповед за определяне на купувач - 05.01.2023 16:26
Протокол - 05.01.2023 16:26
Документация - 15.12.2022 09:48
Заповед за откриване - 15.12.2022 09:48
 
Резултати
На първо място "А и Г ГРУП" ЕООД, с предложена цена в размер на 162645.60 лева без ДДС.
На второ място "ВЕРКА" ЕООД, с предложена цена в размер на 162645.60 лева без ДДС.