"Южноцентрално Държавно Предприятие" ДП - Смолян
ТП ДГС Борино / Обект №: 2308-10С
№ търг EТ04385
Първа дата 06.10.2023 12:00
Втора дата 09.10.2023 12:00
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества
Начална цена 30446.96 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 2308-10С
Дървесен вид Смърч, Ела
Едра 168.74 куб.м.
Средна 0.56 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 169.30 куб.м.
 
Документация към процедурата
Борино 2308-10С Заповед З-07-438.pdf - 18.09.2023 09:47
Борино 2308-10С Документация.rar - 18.09.2023 09:47