"Южноцентрално Държавно Предприятие" ДП - Смолян
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2261 E
№ търг EТ02234
Първа дата 27.04.2022 09:00
Втора дата 28.04.2022 09:00
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества
Начална цена 8238.19 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 2261 E
Дървесен вид Бялбор
Едра 21.42 куб.м.
Средна 75.71 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 3.77 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 100.90 куб.м.
 
Документация към процедурата
Договор и приложения - 26.05.2022 11:27
Заповед - 28.04.2022 09:40
Заповед за определяне на купувач - 27.04.2022 15:41
Протокол - 27.04.2022 15:41
Заповед за откриване - 08.04.2022 15:29
Документация - 08.04.2022 15:29
 
Резултати
На първо място "Кос хол-1" ЕООД, с предложена цена в размер на 25290.85 лева без ДДС.
На второ място "КАЛДЕРА - ЛЕС" ООД, с предложена цена в размер на 25208.47 лева без ДДС.