"Южноцентрално Държавно Предприятие" ДП - Смолян
ТП ДГС Родопи / Обект №: 2306
№ търг EТ03074
Първа дата 04.01.2023 11:00
Втора дата 05.01.2023 11:00
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества
Начална цена 81320.00 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 2306
Дървесен вид Смърч
Едра 342 куб.м.
Средна 8 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 138 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 488.00 куб.м.
 
Документация към процедурата
Договор и приложения - 26.01.2023 11:49
Протокол - 04.01.2023 15:14
Заповед за определяне на купувач - 04.01.2023 15:14
Заповед за откриване - 15.12.2022 09:47
Документация - 15.12.2022 09:47
 
Резултати
На първо място "ПЕХЛЕВАН - 80" ЕООД, с предложена цена в размер на 162640.00 лева без ДДС.
На второ място ЕТ "АЛИ ИНДЖЕ", с предложена цена в размер на 161826.80 лева без ДДС.