"Южноцентрално Държавно Предприятие" ДП - Смолян
ТП ДГС Родопи / Обект №: 2151
№ търг EТ01527
Първа дата 17.08.2021 12:00
Втора дата 18.08.2021 12:00
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества
Начална цена 49530.00 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 2151
Дървесен вид Бялбор, Смърч
Едра 315 куб.м.
Средна 22 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
ОЗМ 149 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 487.00 куб.м.
 
Документация към процедурата
Документация - 23.07.2021 14:10
Заповед за откриване - 23.07.2021 14:10
Протокол - 18.08.2021 13:55
Заповед за определяне на купувач - 18.08.2021 13:56
Договор и приложения - 07.09.2021 11:05
 
Резултати
На първо място "ДОСПАТЛЕС" ЕАД, с предложена цена в размер на 103517.70 лева без ДДС.
На второ място "НИКАС-84" ЕООД, с предложена цена в размер на 103517.70 лева без ДДС.