"Южноцентрално Държавно Предприятие" ДП - Смолян
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2212Е
№ търг EТ01845
Първа дата 14.12.2021 16:30
Втора дата 15.12.2021 16:30
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества
Начална цена 14574.00 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 2212Е
Дървесен вид Бялбор
Едра 72 куб.м.
Средна 65 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
ОЗМ 16 куб.м.
Дърва за огрев куб.м.
Общо 154.00 куб.м.
 
Документация към процедурата
Договор и приложения - 18.01.2022 16:30
Заповед за определяне на купувач - 15.12.2021 14:22
Протокол - 15.12.2021 14:21
Заповед за откриване - 26.11.2021 19:02
Документация - 26.11.2021 19:02
 
Резултати
На първо място "ЛЮБОМИР ПЕТКОВ - НАЙС" ЕООД, с предложена цена в размер на 35706.30 лева без ДДС.
На второ място "ПАЛИСАНДЪР" ООД, с предложена цена в размер на 35560.56 лева без ДДС.