"Южноцентрално Държавно Предприятие" ДП - Смолян
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2210-1е
№ търг EТ01842
Първа дата 14.12.2021 13:30
Втора дата 15.12.2021 13:30
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества
Начална цена 101965.00 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 2210-1е
Дървесен вид Бялбор, Бук
Едра 843 куб.м.
Средна куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев куб.м.
Общо 843.00 куб.м.
 
Документация към процедурата
Допълнитено споразумение - 05.01.2023 16:16
Допълнитено споразумение - 16.11.2022 10:03
Договор и приложения - 25.01.2022 08:32
Заповед за определяне на купувач - 15.12.2021 14:21
Протокол - 15.12.2021 14:21
Документация - 26.11.2021 19:01
Заповед за откриване - 26.11.2021 19:01
 
Резултати
На първо място "МИННА КЪМПАНИ" ООД, с предложена цена в размер на 234519.50 лева без ДДС.
На второ място "БРАТЯ КОЦЕВИ" ООД, с предложена цена в размер на 233499.85 лева без ДДС.