"Южноцентрално Държавно Предприятие" ДП - Смолян
ТП ДЛС Женда / Обект №: 2328
№ търг EТ03685
Първа дата 23.06.2023 10:00
Втора дата 26.06.2023 10:00
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен
Начална цена 59247.35 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 2328
Дървесен вид Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб, Благун, Бреза
Едра 3 куб.м.
Средна 391 куб.м.
Дребна 106 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 578 куб.м.
Общо 1078.00 куб.м.
 
Документация към процедурата
Допълнитено споразумение - 15.01.2024 13:22
Договор и приложения - 15.08.2023 11:31
Заповед - 23.06.2023 15:13
Заповед за определяне на купувач - 23.06.2023 15:13
Протокол - 23.06.2023 15:12
Документация - 02.06.2023 14:08
Заповед за откриване - 02.06.2023 14:08
 
Резултати
На първо място "ОКАЙ 2005" ЕООД, с предложена цена в размер на 59839.82 лева без ДДС.
На второ място "ЙОСИЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 59247.35 лева без ДДС.