"Южноцентрално Държавно Предприятие" ДП - Смолян
ТП ДГС Доспат / Обект №: 2288-1
№ търг EТ03710
Първа дата 23.06.2023 12:00
Втора дата 26.06.2023 12:00
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества
Начална цена 43674.43 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 2288-1
Дървесен вид Бялбор
Едра 201.52 куб.м.
Средна 6.65 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 21.46 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 229.63 куб.м.
 
Документация към процедурата
Договор и приложения - 03.07.2023 10:23
Заповед - 23.06.2023 14:47
Заповед за определяне на купувач - 23.06.2023 14:47
Протокол - 23.06.2023 14:47
Документация - 02.06.2023 09:31
Заповед за откриване - 02.06.2023 09:31
 
Резултати
На първо място "СИНАНОВ РС" ЕООД, с предложена цена в размер на 44111.17 лева без ДДС.
На второ място ЕТ "ТЕО-ТЕОФИЛ ДЕЛИЕВ - КРАСИМИР ДЕЛИЕВ", с предложена цена в размер на 43674.43 лева без ДДС.