"Южноцентрално Държавно Предприятие" ДП - Смолян
ТП ДГС Алабак / Обект №: 2428мт-1е
№ търг EТ04999
Първа дата 15.12.2023 16:00
Втора дата 18.12.2023 16:00
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества
Начална цена 57816.14 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 2428мт-1е
Дървесен вид Бялбор
Едра 133.69 куб.м.
Средна 276 куб.м.
Дребна 3.69 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 413.38 куб.м.
 
Документация към процедурата
Алабак 2428мт-1е Заповед З-03-906.pdf - 20.11.2023 15:03
Алабак 2428мт-1е Документация.rar - 20.11.2023 15:03