"Южноцентрално Държавно Предприятие" ДП - Смолян
ТП ДГС Селище / Обект №: 8-1 МТ
№ търг EТ03671
Първа дата 23.06.2023 09:00
Втора дата 26.06.2023 09:00
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества
Начална цена 7732.86 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 8-1 МТ
Дървесен вид Бялбор, Смърч
Едра 9.32 куб.м.
Средна 32.19 куб.м.
Дребна 1.02 куб.м.
ОЗМ 14.23 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 56.76 куб.м.
 
Документация към процедурата
Договор и приложения - 11.07.2023 15:36
Заповед - 23.06.2023 16:13
Заповед за определяне на купувач - 23.06.2023 10:15
Протокол - 23.06.2023 10:15
Заповед за откриване - 31.05.2023 11:23
Документация - 31.05.2023 11:23
 
Резултати
На първо място "ТЕФИК" ЕООД, с предложена цена в размер на 8815.48 лева без ДДС.
На второ място "САР-ГРУП" ООД, с предложена цена в размер на 8738.15 лева без ДДС.