"Южноцентрално Държавно Предприятие" ДП - Смолян
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2223 E
№ търг EТ02061
Първа дата 16.03.2022 08:30
Втора дата 17.03.2022 08:30
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества
Начална цена 79427.00 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 2223 E
Дървесен вид Бялбор, Черенбор, Ела, Бук
Едра 582 куб.м.
Средна 7 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 116 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 705.00 куб.м.
 
Документация към процедурата
Договор и приложения - 21.04.2022 13:34
Заповед за определяне на купувач - 16.03.2022 15:35
Протокол - 16.03.2022 15:35
Заповед за откриване - 22.02.2022 13:25
Документация - 22.02.2022 13:25
 
Резултати
На първо място "ВАГО ВУУД КОМЕРС" ЕООД, с предложена цена в размер на 225572.68 лева без ДДС.
На второ място ЕТ "АНГЕЛ СТАНКОВ", с предложена цена в размер на 224778.41 лева без ДДС.