"Южноцентрално Държавно Предприятие" ДП - Смолян
ТП ДГС Батак / Обект №: 12-20
№ търг EТ00462
Първа дата 09.12.2019 09:00
Втора дата 10.12.2019 09:00
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества
Начална цена 3100.00 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 12-20
Дървесен вид Бялбор
Едра 15 куб.м.
Средна 21 куб.м.
Дребна 3 куб.м.
ОЗМ 2 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 41.00 куб.м.
 
Документация към процедурата
Заповед за откриване - 11.11.2019 14:02
Документация - 11.11.2019 14:02
Протокол - 09.12.2019 15:23
Заповед за определяне на купувач - 09.12.2019 15:23
Договор и приложения - 27.12.2019 09:00
Допълнитено споразумение - 01.10.2020 14:24
 
Резултати
На първо място "САНКЕВИ" ООД, с предложена цена в размер на 3472.00 лева без ДДС.
На второ място "ИРИС 84" ЕООД, с предложена цена в размер на 3441.00 лева без ДДС.