"Южноцентрално Държавно Предприятие" ДП - Смолян
ТП ДГС Борино / Обект №: 2308-11С
№ търг EТ04386
Първа дата 06.10.2023 13:00
Втора дата 09.10.2023 13:00
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества
Начална цена 56119.70 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 2308-11С
Дървесен вид Смърч, Ела
Едра 306.34 куб.м.
Средна 7.49 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 4.31 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 318.14 куб.м.
 
Документация към процедурата
Борино 2308-11С Заповед З-07-439.pdf - 18.09.2023 09:47
Борино 2308-11С Документация.rar - 18.09.2023 09:46