"Южноцентрално Държавно Предприятие" ДП - Смолян
ТП ДГС Доспат / Обект №: 2273-4
№ търг EТ03694
Първа дата 23.06.2023 10:00
Втора дата 26.06.2023 10:00
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества
Начална цена 17970.60 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 2273-4
Дървесен вид Бялбор
Едра 79.04 куб.м.
Средна 24.68 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 103.72 куб.м.
 
Документация към процедурата
Допълнитено споразумение - 09.08.2023 14:16
Договор и приложения - 07.07.2023 15:47
Заповед - 23.06.2023 14:28
Заповед за определяне на купувач - 23.06.2023 14:28
Протокол - 23.06.2023 14:28
Заповед за откриване - 02.06.2023 09:31
Документация - 02.06.2023 09:31
 
Резултати
На първо място "ВЕВА ГРУП" ЕООД, с предложена цена в размер на 18150.31 лева без ДДС.
На второ място "ДОСПАТЛЕС" ЕАД, с предложена цена в размер на 17970.60 лева без ДДС.