"Южноцентрално Държавно Предприятие" ДП - Смолян
ТП ДГС Батак / Обект №: 3МФ-20
№ търг EТ00453
Първа дата 05.12.2019 10:00
Втора дата 06.12.2019 10:00
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества
Начална цена 49475.00 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 3МФ-20
Дървесен вид Бялбор, Смърч, Ела
Едра 373 куб.м.
Средна 72 куб.м.
Дребна 5 куб.м.
ОЗМ 67 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 517.00 куб.м.
 
Документация към процедурата
Заповед за откриване - 11.11.2019 13:47
Документация - 11.11.2019 13:47
Протокол - 05.12.2019 14:00
Заповед за определяне на купувач - 05.12.2019 14:01
Договор и приложения - 23.12.2019 15:57
Допълнитено споразумение - 01.10.2020 14:26
 
Резултати
На първо място ЕТ "АХМЕД САДЪК - БИЧКИЯ", с предложена цена в размер на 49475.00 лева без ДДС.
На второ място ЕТ "МЕТИ-72 - МЕТИН АСАН САДЪК", с предложена цена в размер на 49475.00 лева без ДДС.