"Южноцентрално Държавно Предприятие" ДП - Смолян
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2218-1Е
№ търг EТ01854
Първа дата 23.12.2021 08:00
Втора дата 29.12.2021 08:00
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества
Начална цена 24080.00 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 2218-1Е
Дървесен вид Бялбор, Смърч, Ела, Бук
Едра 197 куб.м.
Средна куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев куб.м.
Общо 197.00 куб.м.
 
Документация към процедурата
Договор и приложения - 21.01.2022 15:06
Заповед за определяне на купувач - 23.12.2021 14:28
Протокол - 23.12.2021 14:28
Документация - 02.12.2021 11:33
Заповед за откриване - 02.12.2021 11:33
 
Резултати
На първо място "СТЕФАНОВ ТРЕЙДИНГ" ЕООД, с предложена цена в размер на 64534.40 лева без ДДС.
На второ място "ДИЕЛ УУД" ЕООД, с предложена цена в размер на 64534.40 лева без ДДС.