"Южноцентрално Държавно Предприятие" ДП - Смолян
ТП ДГС Карлово / Обект №: 2116
№ търг EТ01516
Първа дата 18.06.2021 11:00
Втора дата 21.06.2021 11:00
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен
Начална цена 4136.17 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 2116
Дървесен вид Бялбор, Черенбор, Зимендъб, Акация, Келявгабър
Едра 5 куб.м.
Средна 33 куб.м.
Дребна 4 куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев 222 куб.м.
Общо 264.00 куб.м.
 
Документация към процедурата
Документация - 31.05.2021 15:53
Заповед за откриване - 31.05.2021 15:53