"Южноцентрално Държавно Предприятие" ДП - Смолян
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2210-2е
№ търг EТ01843
Първа дата 14.12.2021 14:30
Втора дата 15.12.2021 14:30
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества
Начална цена 27197.00 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 2210-2е
Дървесен вид Бялбор, Бук
Едра куб.м.
Средна 19 куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ 313 куб.м.
Дърва за огрев куб.м.
Общо 332.00 куб.м.
 
Документация към процедурата
Допълнитено споразумение - 05.01.2023 16:16
Допълнитено споразумение - 16.11.2022 10:03
Договор и приложения - 25.01.2022 08:33
Заповед за определяне на купувач - 15.12.2021 14:21
Приложения - 15.12.2021 14:21
Заповед за откриване - 26.11.2021 19:01
Документация - 26.11.2021 19:01
 
Резултати
На първо място "БУЛ-ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 62553.10 лева без ДДС.
На второ място "БРАТЯ КОЦЕВИ" ООД, с предложена цена в размер на 62553.10 лева без ДДС.