"Южноцентрално Държавно Предприятие" ДП - Смолян
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2266 E
№ търг EТ02239
Първа дата 29.04.2022 11:00
Втора дата 03.05.2022 11:00
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества
Начална цена 9892.70 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 2266 E
Дървесен вид Бялбор, Бук
Едра 74.48 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 8.53 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 83.01 куб.м.
 
Документация към процедурата
Допълнитено споразумение - 15.07.2022 16:19
Договор и приложения - 26.05.2022 11:29
Заповед - 29.04.2022 16:08
Заповед за определяне на купувач - 29.04.2022 15:48
Протокол - 29.04.2022 15:48
Документация - 08.04.2022 15:31
Заповед за откриване - 08.04.2022 15:31
 
Резултати
На първо място "ВВС ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 28590.47 лева без ДДС.
На второ място "КЕСТЕН-76" ЕООД, с предложена цена в размер на 28392.61 лева без ДДС.