"Южноцентрално Държавно Предприятие" ДП - Смолян
ТП ДЛС Тракия / Обект №: 2308-1
№ търг EТ04388
Първа дата 10.10.2023 09:00
Втора дата 11.10.2023 09:00
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества
Начална цена 35649.33 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 2308-1
Дървесен вид Бялбор
Едра 163.21 куб.м.
Средна 11.47 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 26.23 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 200.91 куб.м.
 
Документация към процедурата
Договор и приложения - 20.10.2023 12:48
Заповед - 10.10.2023 13:17
Заповед за определяне на купувач - 10.10.2023 13:17
Протокол - 10.10.2023 13:17
Заповед за откриване - 19.09.2023 14:42
Документация - 19.09.2023 14:41
 
Резултати
На първо място "Ив транс 94" ЕООД, с предложена цена в размер на 35649.33 лева без ДДС.