"Южноцентрално Държавно Предприятие" ДП - Смолян
ТП ДГС Родопи / Обект №: 2147
№ търг EТ01524
Първа дата 17.08.2021 09:00
Втора дата 18.08.2021 09:00
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества
Начална цена 16770.00 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 2147
Дървесен вид Бялбор, Смърч
Едра 127 куб.м.
Средна 9 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 24 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 160.00 куб.м.
 
Документация към процедурата
Документация - 23.07.2021 14:05
Заповед за откриване - 23.07.2021 14:05
Протокол - 17.08.2021 13:31
Заповед за определяне на купувач - 17.08.2021 13:31
Договор и приложения - 07.09.2021 16:22
 
Резултати
На първо място "ГОЛДЪН ФОРИСТ" ООД, с предложена цена в размер на 31863.00 лева без ДДС.
На второ място "НИКАС-84" ЕООД, с предложена цена в размер на 31695.30 лева без ДДС.