"Южноцентрално Държавно Предприятие" ДП - Смолян
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2222 Е
№ търг EТ02225
Първа дата 19.04.2022 10:00
Втора дата 20.04.2022 10:00
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества
Начална цена 56570.00 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 2222 Е
Дървесен вид Бялбор, Ела, Бук
Едра 173 куб.м.
Средна 423 куб.м.
Дребна 7 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 86 куб.м.
Общо 689.00 куб.м.
 
Документация към процедурата
Допълнитено споразумение - 19.01.2023 09:18
Договор и приложения - 27.05.2022 11:37
Заповед за определяне на купувач - 19.04.2022 16:07
Протокол - 19.04.2022 16:07
Заповед за откриване - 01.04.2022 11:30
Документация - 01.04.2022 11:30
 
Резултати
На първо място "Кос хол-1" ЕООД, с предложена цена в размер на 160658.80 лева без ДДС.
На второ място "Природа Вууд" ЕООД, с предложена цена в размер на 160658.80 лева без ДДС.