"Южноцентрално Държавно Предприятие" ДП - Смолян
ТП ДГС Батак / Обект №: 7МФ-20
№ търг EТ00457
Първа дата 06.12.2019 09:30
Втора дата 09.12.2019 09:30
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества
Начална цена 23770.00 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 7МФ-20
Дървесен вид Бялбор, Смърч, Ела
Едра 170 куб.м.
Средна 15 куб.м.
Дребна 16 куб.м.
ОЗМ 24 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 225.00 куб.м.
 
Документация към процедурата
Заповед за откриване - 11.11.2019 13:53
Документация - 11.11.2019 13:53
Протокол - 06.12.2019 11:14
Заповед за определяне на купувач - 06.12.2019 11:14
Договор и приложения - 23.12.2019 15:58
Уведомление за прекратяване на договор - 31.03.2020 15:12
 
Резултати
На първо място "КАМБЕР" ЕООД, с предложена цена в размер на 26622.40 лева без ДДС.
На второ място ЕТ "СИГМА - МАРИЯ ХАРИЗАНОВА", с предложена цена в размер на 26622.40 лева без ДДС.