"Южноцентрално Държавно Предприятие" ДП - Смолян
ТП ДГС Батак / Обект №: 13-20
№ търг EТ00463
Първа дата 09.12.2019 10:00
Втора дата 10.12.2019 10:00
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества
Начална цена 18955.00 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 13-20
Дървесен вид Бялбор, Смърч, Ела
Едра 136 куб.м.
Средна 19 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
ОЗМ 24 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 180.00 куб.м.
 
Документация към процедурата
Заповед за откриване - 11.11.2019 14:03
Документация - 11.11.2019 14:03
Протокол - 09.12.2019 15:25
Заповед за определяне на купувач - 09.12.2019 15:25
Договор и приложения - 27.12.2019 09:04
Уведомление за прекратяване на договор - 26.03.2020 17:43
 
Резултати
На първо място "ВИП - ВЛАДИМИР ПЕЛЕВ" ЕООД, с предложена цена в размер на 22366.90 лева без ДДС.
На второ място "ВВС ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 22177.35 лева без ДДС.