"Южноцентрално Държавно Предприятие" ДП - Смолян
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2272 E
№ търг EТ02318
Първа дата 21.06.2022 10:00
Втора дата 22.06.2022 10:00
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества
Начална цена 17245.83 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 2272 E
Дървесен вид Бялбор
Едра 58.35 куб.м.
Средна 104.13 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 3.41 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 165.89 куб.м.
 
Документация към процедурата
Допълнитено споразумение - 17.08.2022 10:00
Договор и приложения - 07.07.2022 15:01
Заповед - 06.07.2022 11:30
Заповед за определяне на изпълнител - 06.07.2022 11:30
Заповед - 21.06.2022 16:18
Заповед за определяне на купувач - 21.06.2022 16:18
Протокол - 21.06.2022 16:18
Документация - 03.06.2022 08:11
Заповед за откриване - 03.06.2022 08:11
 
Резултати
На първо място "ТРАНС - ЛЕС 2021" ЕООД, с предложена цена в размер на 17245.83 лева без ДДС.
На второ място "Кос хол-1" ЕООД, с предложена цена в размер на 17245.83 лева без ДДС.