"Южноцентрално Държавно Предприятие" ДП - Смолян
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2259 E
№ търг EТ02168
Първа дата 31.03.2022 13:00
Втора дата 01.04.2022 13:00
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества
Начална цена 13605.96 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 2259 E
Дървесен вид Бялбор
Едра 74.76 куб.м.
Средна 25.80 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 33.96 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 134.52 куб.м.
 
Документация към процедурата
Допълнитено споразумение - 15.07.2022 16:16
Допълнитено споразумение - 15.06.2022 16:44
Договор и приложения - 21.04.2022 13:40
Заповед - 06.04.2022 09:04
Заповед за определяне на купувач - 01.04.2022 10:46
Протокол - 01.04.2022 10:46
Документация - 11.03.2022 14:01
Заповед за откриване - 11.03.2022 14:01
 
Резултати
На първо място "ПАЛИСАНДЪР" ООД, с предложена цена в размер на 37280.40 лева без ДДС.
На второ място "ВИП - ВЛАДИМИР ПЕЛЕВ" ЕООД, с предложена цена в размер на 37144.34 лева без ДДС.