"Южноцентрално Държавно Предприятие" ДП - Смолян
ТП ДГС Хисар / Обект №: 2316
№ търг EТ04391
Първа дата 11.10.2023 10:00
Втора дата 12.10.2023 10:00
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен
Начална цена 29775.06 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 2316
Дървесен вид Зимендъб, цер, Габър, Мъждрян, Клен, Сребролистналипа
Едра 23 куб.м.
Средна 6 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 119 куб.м.
Дърва за огрев 221 куб.м.
Общо 369.00 куб.м.
 
Документация към процедурата
Хисар 2316 ДС 2.pdf - 23.04.2024 14:43
Допълнитено споразумение - 12.01.2024 15:19
Договор и приложения - 02.11.2023 15:39
Заповед за определяне на купувач - 11.10.2023 15:05
Приложения - 11.10.2023 15:05
Заповед за откриване - 19.09.2023 09:39
Документация - 19.09.2023 09:39
 
Резултати
На първо място "АГРОЛЕС ТРАНС" ЕООД, с предложена цена в размер на 30370.56 лева без ДДС.
На второ място "БЕРГИН 13" ООД, с предложена цена в размер на 30370.56 лева без ДДС.