"Южноцентрално Държавно Предприятие" ДП - Смолян
ТП ДГС Хисар / Обект №: 2316
№ търг EТ04391
Първа дата 11.10.2023 10:00
Втора дата 12.10.2023 10:00
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен
Начална цена 29775.06 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 2316
Дървесен вид Зимендъб, цер, Габър, Мъждрян, Клен, Сребролистналипа
Едра 23 куб.м.
Средна 6 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 119 куб.м.
Дърва за огрев 221 куб.м.
Общо 369.00 куб.м.
 
Документация към процедурата
Хисар 2316 Заповед З-28-283.pdf - 19.09.2023 09:39
Хисар 2316 Документация.rar - 19.09.2023 09:39