"Южноцентрално Държавно Предприятие" ДП - Смолян
ТП ДЛС Борово / Обект №: 1960
№ търг EТ00417
Първа дата 01.10.2019 12:00
Втора дата 02.10.2019 12:00
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества
Начална цена 44952.26 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 1960
Дървесен вид Бялбор, Смърч
Едра 316.34 куб.м.
Средна 19.29 куб.м.
Дребна 0.21 куб.м.
ОЗМ 72.79 куб.м.
Дърва за огрев 9.02 куб.м.
Общо 417.65 куб.м.
 
Документация към процедурата
Заповед за откриване - 10.09.2019 13:39
Документация - 10.09.2019 13:39
Протокол - 01.10.2019 15:43
Заповед за определяне на купувач - 01.10.2019 15:43
Договор и приложения - 08.10.2019 15:10
Допълнитено споразумение - 27.12.2019 09:29
Уведомление за прекратяване на договор - 16.04.2020 20:01
 
Резултати
На първо място ЕТ "АКЧИ - АКЧАЙ МУРАДОВ", с предложена цена в размер на 55291.22 лева без ДДС.
На второ място ЕТ "ТАМЕР-2016 ТАМЕР СТАМБОЛУ", с предложена цена в размер на 55291.22 лева без ДДС.