"Южноцентрално Държавно Предприятие" ДП - Смолян
ТП ДЛС Извора / Обект №: 23106
№ търг EТ02685
Първа дата 30.11.2022 11:00
Втора дата 01.12.2022 11:00
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества
Начална цена 170580.00 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 23106
Дървесен вид Бялбор, Смърч, Ела
Едра 689 куб.м.
Средна 259 куб.м.
Дребна 20 куб.м.
ОЗМ 168 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 1136.00 куб.м.
 
Документация към процедурата
Договор и приложения - 15.12.2022 08:55
Заповед - 30.11.2022 16:21
Заповед за определяне на купувач - 30.11.2022 16:21
Протокол - 30.11.2022 16:21
Документация - 09.11.2022 15:08
Заповед за откриване - 09.11.2022 15:08
 
Резултати
На първо място ЕТ "СУЗАНА ШИКИРОВА - ДЖЕВАТ ШИКИРОВ", с предложена цена в размер на 286574.40 лева без ДДС.
На второ място "ВЕВА ГРУП" ЕООД, с предложена цена в размер на 286574.40 лева без ДДС.