"Южноцентрално Държавно Предприятие" ДП - Смолян
ТП ДГС Родопи / Обект №: 2365
№ търг EТ04397
Първа дата 11.10.2023 14:00
Втора дата 12.10.2023 14:00
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества
Начална цена 5960.10 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 2365
Дървесен вид Бялбор, Смърч
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 46.31 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 46.31 куб.м.
 
Документация към процедурата
Родопи 2365 Заповед З-22-678.pdf - 19.09.2023 14:47
Родопи 2365 Документация.rar - 19.09.2023 14:47