"Южноцентрално Държавно Предприятие" ДП - Смолян
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2263 E
№ търг EТ02236
Първа дата 27.04.2022 11:00
Втора дата 28.04.2022 11:00
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества
Начална цена 11664.09 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 2263 E
Дървесен вид Бялбор
Едра 77.60 куб.м.
Средна 1.99 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 26.20 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 105.79 куб.м.
 
Документация към процедурата
Договор и приложения - 26.05.2022 11:28
Заповед - 28.04.2022 09:41
Заповед за определяне на купувач - 27.04.2022 15:41
Протокол - 27.04.2022 15:41
Заповед за откриване - 08.04.2022 15:30
Документация - 08.04.2022 15:30
 
Резултати
На първо място "ВВС ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 34992.09 лева без ДДС.
На второ място "КЕСТЕН-76" ЕООД, с предложена цена в размер на 34992.09 лева без ДДС.