"Южноцентрално Държавно Предприятие" ДП - Смолян
ТП ДЛС Борово / Обект №: 23126
№ търг EТ04400
Първа дата 10.10.2023 13:00
Втора дата 11.10.2023 13:00
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества
Начална цена 18948.70 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 23126
Дървесен вид Бялбор, Смърч, Ела
Едра 0 куб.м.
Средна 92.99 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 97.16 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 190.15 куб.м.
 
Документация към процедурата
Договор и приложения - 23.10.2023 10:15
Заповед - 10.10.2023 15:22
Заповед за определяне на купувач - 10.10.2023 15:22
Протокол - 10.10.2023 15:22
Документация - 18.09.2023 16:36
Заповед за откриване - 18.09.2023 16:36
 
Резултати
На първо място "Кос хол-1" ЕООД, с предложена цена в размер на 18948.70 лева без ДДС.