"Южноцентрално Държавно Предприятие" ДП - Смолян
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2219Е
№ търг EТ01856
Първа дата 23.12.2021 10:00
Втора дата 29.12.2021 10:00
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества
Начална цена 57629.00 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 2219Е
Дървесен вид Бялбор, Смърч, Ела, Бук
Едра 346 куб.м.
Средна 126 куб.м.
Дребна 5 куб.м.
ОЗМ 64 куб.м.
Дърва за огрев куб.м.
Общо 541.00 куб.м.
 
Документация към процедурата
Договор и приложения - 25.01.2022 08:37
Заповед за определяне на купувач - 23.12.2021 14:57
Протокол - 23.12.2021 14:57
Документация - 02.12.2021 11:34
Заповед за откриване - 02.12.2021 11:34
 
Резултати
На първо място "ДИЕЛ УУД" ЕООД, с предложена цена в размер на 147530.24 лева без ДДС.
На второ място "ПАЛИСАНДЪР" ООД, с предложена цена в размер на 146953.95 лева без ДДС.