"Южноцентрално Държавно Предприятие" ДП - Смолян
ТП ДЛС Кормисош / Обект №: 1919
№ търг EТ00424
Първа дата 14.10.2019 10:00
Втора дата 15.10.2019 10:00
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен
Начална цена 8711.74 лв. без ДДС
Процедура № ЕТ00424 от 14.10.2019 10:00 е прекратена на 11.10.2019 15:59 на основание Заповед № 325/11.10.2019 г. на Директора на ТП ДЛС "Кормисош".
 
Данни за дървесина
Обект № 1919
Дървесен вид Бук
Едра 8.51 куб.м.
Средна 0.26 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 38.37 куб.м.
Дърва за огрев 155.81 куб.м.
Общо 202.95 куб.м.
 
Документация към процедурата
Заповед за откриване - 24.09.2019 14:47
Документация - 24.09.2019 14:47
Протокол - 11.10.2019 15:48
Заповед за прекратяване - 11.10.2019 15:48