"Южноцентрално Държавно Предприятие" ДП - Смолян
ТП ДЛС Извора / Обект №: 23109
№ търг EТ02686
Първа дата 30.11.2022 12:00
Втора дата 01.12.2022 12:00
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества
Начална цена 210170.00 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 23109
Дървесен вид Бялбор, Смърч, Ела
Едра 908 куб.м.
Средна 140 куб.м.
Дребна 8 куб.м.
ОЗМ 268 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 1324.00 куб.м.
 
Документация към процедурата
Договор и приложения - 15.12.2022 08:56
Заповед - 30.11.2022 16:21
Заповед за определяне на купувач - 30.11.2022 16:21
Протокол - 30.11.2022 16:21
Заповед за откриване - 09.11.2022 15:08
Документация - 09.11.2022 15:08
 
Резултати
На първо място "ПАША ЛЕС" ООД, с предложена цена в размер на 363594.10 лева без ДДС.
На второ място "ВЕВА ГРУП" ЕООД, с предложена цена в размер на 363594.10 лева без ДДС.