"Южноцентрално Държавно Предприятие" ДП - Смолян
ТП ДГС Алабак / Обект №: 2331-7e
№ търг EТ03689
Първа дата 23.06.2023 16:00
Втора дата 26.06.2023 16:00
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества
Начална цена 18140.70 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 2331-7e
Дървесен вид Бялбор, Смърч
Едра 69.12 куб.м.
Средна 8.97 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 27.43 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 105.52 куб.м.
 
Документация към процедурата
Договор и приложения - 06.07.2023 15:55
Заповед - 26.06.2023 14:23
Заповед за определяне на купувач - 26.06.2023 14:23
Приложения - 26.06.2023 14:23
Заповед за откриване - 02.06.2023 11:18
Заповед за изменение - 02.06.2023 11:18
 
Резултати
На първо място "ВЕЛИЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 18140.70 лева без ДДС.
На второ място "ПАЛИСАНДЪР" ООД, с предложена цена в размер на 18140.70 лева без ДДС.