"Южноцентрално Държавно Предприятие" ДП - Смолян
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2278 E
№ търг EТ02378
Първа дата 21.07.2022 11:00
Втора дата 22.07.2022 11:00
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества
Начална цена 11058.38 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 2278 E
Дървесен вид Бялбор
Едра 43.69 куб.м.
Средна 47.19 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 9.80 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 100.68 куб.м.
 
Документация към процедурата
Договор и приложения - 03.08.2022 15:39
Заповед - 21.07.2022 16:05
Заповед за определяне на купувач - 21.07.2022 16:04
Протокол - 21.07.2022 16:04
Заповед за откриване - 01.07.2022 15:56
Документация - 01.07.2022 15:56
 
Резултати
На първо място "Природа Вууд" ЕООД, с предложена цена в размер на 23443.34 лева без ДДС.
На второ място "ВЕЛ ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 23443.34 лева без ДДС.