"Южноцентрално Държавно Предприятие" ДП - Смолян
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2288 E
№ търг EТ02489
Първа дата 20.09.2022 11:00
Втора дата 21.09.2022 11:00
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества
Начална цена 5784.89 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 2288 E
Дървесен вид Бялбор, Смърч, Черенбор, Ела
Едра 20.90 куб.м.
Средна 25.16 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 8.95 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 55.01 куб.м.
 
Документация към процедурата
Договор и приложения - 18.10.2022 14:24
Заповед - 20.09.2022 15:37
Заповед за определяне на купувач - 20.09.2022 15:37
Протокол - 20.09.2022 15:37
Заповед за откриване - 01.09.2022 15:56
Документация - 01.09.2022 15:56
 
Резултати
На първо място "ВАЛКИН ЧИКО" ЕООД, с предложена цена в размер на 12206.24 лева без ДДС.
На второ място "САНКЕВИ" ООД, с предложена цена в размер на 12148.39 лева без ДДС.