"Южноцентрално Държавно Предприятие" ДП - Смолян
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2258-1 E
№ търг EТ02166
Първа дата 30.03.2022 11:00
Втора дата 31.03.2022 11:00
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества
Начална цена 23005.10 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 2258-1 E
Дървесен вид Бялбор
Едра 165.20 куб.м.
Средна 36.01 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 201.21 куб.м.
 
Документация към процедурата
Договор и приложения - 21.04.2022 13:38
Заповед - 06.04.2022 09:01
Заповед за определяне на купувач - 30.03.2022 16:37
Протокол - 30.03.2022 16:37
Документация - 11.03.2022 14:01
Заповед за откриване - 11.03.2022 14:01
 
Резултати
На първо място "ВВС ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 70855.50 лева без ДДС.
На второ място "ВИП - ВЛАДИМИР ПЕЛЕВ" ЕООД, с предложена цена в размер на 70625.45 лева без ДДС.