"Южноцентрално Държавно Предприятие" ДП - Смолян
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2282 E
№ търг EТ02446
Първа дата 19.08.2022 13:00
Втора дата 22.08.2022 13:00
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества
Начална цена 17106.49 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 2282 E
Дървесен вид Бялбор
Едра 22.99 куб.м.
Средна 152.40 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 175.39 куб.м.
 
Документация към процедурата
Договор и приложения - 19.09.2022 08:47
Заповед - 25.08.2022 11:15
Заповед за определяне на купувач - 25.08.2022 11:15
Заповед - 19.08.2022 16:49
Заповед за определяне на купувач - 19.08.2022 16:49
Протокол - 19.08.2022 16:49
Документация - 01.08.2022 16:14
Заповед за откриване - 01.08.2022 16:14
 
Резултати
На първо място "БАЛДЖИЕВ 78" ЕООД, с предложена цена в размер на 42936.55 лева без ДДС.
На второ място "ВЕЛ ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 42936.55 лева без ДДС.