"Южноцентрално Държавно Предприятие" ДП - Смолян
ТП ДГС Златоград / Обект №: 2308
№ търг EТ02702
Първа дата 30.11.2022 13:00
Втора дата 01.12.2022 13:00
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества
Начална цена 66390.00 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 2308
Дървесен вид Бялбор, Дуглазкаела, Бук, Благун
Едра 76 куб.м.
Средна 339 куб.м.
Дребна 27 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 233 куб.м.
Общо 675.00 куб.м.
 
Документация към процедурата
Договор и приложения - 06.01.2023 09:38
Заповед за определяне на купувач - 30.11.2022 15:50
Протокол - 30.11.2022 15:50
Заповед за откриване - 10.11.2022 13:37
Документация - 10.11.2022 13:37
 
Резултати
На първо място "СУНАЙ ГРУП" ООД, с предложена цена в размер на 67053.90 лева без ДДС.
На второ място "ДАВИДОВ ЕНЕРДЖИ" ЕООД, с предложена цена в размер на 66390.00 лева без ДДС.