"Южноцентрално Държавно Предприятие" ДП - Смолян
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2224 Е
№ търг EТ02062
Първа дата 16.03.2022 09:30
Втора дата 17.03.2022 09:30
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества
Начална цена 161508.00 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 2224 Е
Дървесен вид Бялбор, Смърч
Едра 1013 куб.м.
Средна 45 куб.м.
Дребна 2 куб.м.
ОЗМ 288 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 1348.00 куб.м.
 
Документация към процедурата
Договор и приложения - 21.04.2022 13:34
Заповед за определяне на купувач - 16.03.2022 15:36
Протокол - 16.03.2022 15:36
Заповед за откриване - 22.02.2022 13:25
Документация - 22.02.2022 13:25
 
Резултати
На първо място ЕТ "АНГЕЛ СТАНКОВ", с предложена цена в размер на 503904.96 лева без ДДС.
На второ място "ВАГО ВУУД КОМЕРС" ЕООД, с предложена цена в размер на 502289.88 лева без ДДС.