"Южноцентрално Държавно Предприятие" ДП - Смолян
ТП ДГС Алабак / Обект №: 2427мт-1е
№ търг EТ04998
Първа дата 15.12.2023 15:00
Втора дата 18.12.2023 15:00
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества
Начална цена 120533.60 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 2427мт-1е
Дървесен вид Бялбор, Черенбор, Бук, Трепетлика
Едра 493.04 куб.м.
Средна 235.37 куб.м.
Дребна 5.24 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 34.68 куб.м.
Общо 768.33 куб.м.
 
Документация към процедурата
Алабак 2427мт-1е Заповед З-03-905.pdf - 20.11.2023 15:04
Алабак 2427мт-1е Документация.rar - 20.11.2023 15:03