"Южноцентрално Държавно Предприятие" ДП - Смолян
ТП ДГС Алабак / Обект №: 2427мт-1е
№ търг EТ04998
Първа дата 15.12.2023 15:00
Втора дата 18.12.2023 15:00
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества
Начална цена 120533.60 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 2427мт-1е
Дървесен вид Бялбор, Черенбор, Бук, Трепетлика
Едра 493.04 куб.м.
Средна 235.37 куб.м.
Дребна 5.24 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 34.68 куб.м.
Общо 768.33 куб.м.
 
Документация към процедурата
Уведомление за прекратяване на договор - 10.07.2024 10:39
Договор и приложения - 05.01.2024 16:29
Заповед - 15.12.2023 16:39
Заповед за определяне на купувач - 15.12.2023 16:39
Протокол - 15.12.2023 16:39
Заповед за откриване - 20.11.2023 15:04
Документация - 20.11.2023 15:03
 
Резултати
На първо място "БРАТЯ КОЦЕВИ" ООД, с предложена цена в размер на 142229.72 лева без ДДС.
На второ място "Й П К" ООД, с предложена цена в размер на 141024.38 лева без ДДС.