"Южноцентрално Държавно Предприятие" ДП - Смолян
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2283 E
№ търг EТ02447
Първа дата 19.08.2022 14:00
Втора дата 22.08.2022 14:00
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества
Начална цена 14233.25 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 2283 E
Дървесен вид Бялбор, Смърч, Ела
Едра 89.55 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 6.54 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 96.09 куб.м.
 
Документация към процедурата
Допълнитено споразумение - 14.11.2022 14:00
Допълнитено споразумение - 14.10.2022 09:47
Договор и приложения - 19.09.2022 08:47
Заповед - 22.08.2022 09:43
Заповед за определяне на купувач - 22.08.2022 09:43
Протокол - 22.08.2022 09:43
Заповед за откриване - 01.08.2022 16:14
Документация - 01.08.2022 16:14
 
Резултати
На първо място "МИННА КЪМПАНИ" ООД, с предложена цена в размер на 27754.60 лева без ДДС.
На второ място "КЕСТЕН-76" ЕООД, с предложена цена в размер на 27612.27 лева без ДДС.