"Южноцентрално Държавно Предприятие" ДП - Смолян
ТП ДГС Пазарджик / Обект №: 2114
№ търг EТ01513
Първа дата 22.06.2021 11:00
Втора дата 23.06.2021 11:00
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен
Начална цена 21120.28 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 2114
Дървесен вид Бук, Зимендъб, цер
Едра 22 куб.м.
Средна 1 куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев 481 куб.м.
Общо 504.00 куб.м.
 
Документация към процедурата
Документация - 02.06.2021 14:23
Заповед за откриване - 02.06.2021 14:23
Документация - 04.06.2021 14:33